بازدید از تولیدی چرم دوزی بانوی کارآفرین شهرستان پیرانشهر

همیاران

بازدید از تولیدی چرم دوزی بانوی کارآفرین پیرانشهری با حضور معاونت اجتماعی سپاه شهرستان  ، فرمانده حوزه خواهران ، اموربانوان فرمانداری پیرانشهر و عضو شورای شهرستان صورت گرفت و مقرر شد خدمات تسهیلاتی در جهت کمک به فروش و گسترش کسب و کار این بانوی کارآفرین اقداماتی صورت گیرد.

دسته بندی

برچسب‌ها