جلسه هیئت اندیشه ورز اجتماعی شهرستان پیرانشهر برگزار شد

همیاران

جلسه هیئت اندیشه ورز اجتماعی شهرستان پیرانشهر با حضور ادارات و نهادهای فعال در محلات کم برخوردار، مدیران محلات اسلامی، فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج شهری و خواهران و نخبگان اجتماعی و کمیته های مداخله کننده در بهبود محلات اسلامی در محل اتاق کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان با دعوت از مسئولین اجتماعی سپاه شهداء و مرکز هماهنگی اقشار بسیج و سخنرانی معاون محترم هماهنگ کننده سپاه پیرانشهر برگزارگردید.

در این جلسه با بحث علمی و عملی درخصوص راهکارهای پیشگیری از توسعه حاشیه نشینی و توجه بیشتر به این قشر آسیب پذیر و محلات ۱۵گانه مورد توجه قرارگرفت.

در ابتدا بعد از خیرمقدم و ارائه مباحث مربوط به مشکلات شهرستان درحوضه های مختلف اجتماعی توسط معاون محترم هماهنگ کننده جناب سرهنگ حبیبی و دکتر سلطانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان جناب سرهنگ حضرتی درخصوص حساسیت نگاه ویژه به محلات آسیب پذیر و کم برخوردار شهرستان و نگاه علمی مطالبی را ارائه کرد و در انتها جناب سرهنگ پیری درخصوص عملیاتی نمودن طرحها با نگاه تخصصی به مشکلات احصاء شده شهرستان و استفاده از نظرات ارائه شده حضار جلسه را به پایان رساند.

دسته بندی

برچسب‌ها