کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در روستای گوهران شهرستان خوی برگزار شد

همیاران

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با سخنرانی دکتر عباسلو در پایگاه کریمه اهل بیت ع روستای گوهران
حوزه عفاف خواهران سپاه خوی برگزار شد.

دسته بندی

برچسب‌ها