حضور معاونت اجتماعی استان آذربایجان غربی در شهرستان شوط

همیاران

معاونت اجتماعی سپاه شهدا استان آذربایجان غربی سرهنگ پاسدار حضرتی  ضمن حضور در شهرستان شوط و شرکت در کارگاه توجیهی اجتماعی بصورت حضوری از تمامی برنامه های در حال اجرای معاونت اجتماعی در شهرستان شوط به همراه جانشین ناحیه سپاه شوط و هیئت همراه بخصوص از محله های طرح کرامت شهرستان شوط در خصوص احصا مسائل و مشکلات محلات مذکور بازدید کرد. 

همیاراناهمیاران

همیاران

 

 

 

 

دسته بندی

برچسب‌ها