کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه بانوان شهرستان خوی

همیاران

گزارش تصویری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه فرماندهان و مسولین اجتماعی پایگاه های مقاومت بسیج حوزه کوثرخواهران

زمان روز چهارشنبه 1401/4/1

مکان مسجد قمسال

موضوع راهکارهای عملیاتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدرس دکتر عباسلو

همیاران

 

 

دسته بندی

برچسب‌ها