اهدا بسته معیشتی به دانش آموزان نیازمند بسیج دانش آموزی

.

کمک معیشتی

🔷️اهدا بسته معیشتی به دانش آموزان نیازمند توسط هیئت ومربیان طرح شهید بهنام محمدی

بسیج دانش آموزی شهرستان دلفان

#شهرستان_دلفان
#استان_لرستان
@ResaneLorestan

دسته بندی

برچسب‌ها